SPONSOR RAJIKA

Kamis, 24 Februari 2011

Senin, 21 Februari 2011

via cosmetic


via cosmetic pasar baru natai kerbau karang mulya

pnpm, pemerintah kabupaten kobar


pemerintah kabupaten kobar kecamatan pangkalan banteng
pnpm mandiri pedesaan

peringatan maulid


peringatan maulid nabi muhammad saw di masjid darul khoirat pangkalan banteng

pengajian


pengajian
pengajian umun dalam rangka maulid nabi muhammad saw
bersama
kh. mahyan ahmad
dari demak
di musholla al-isyhad
kec pangkalan banteng

nabi muhammad saw


peringatan
maulid nabi muhammad saw
smpn 2 seruyan tengah
sma pgri 1 seruyan tengah

epex mania

mania
epex
epex mania


motor cuci


cuci
cuci motor salju semir

Selasa, 08 Februari 2011

AKU SALAH

Ada kidung rumekso ing wengi. Yang menjadikan kuat selamat terbebas dari semua penyakit. Terbebas dari segala petaka. Jin dan setanpun tidak mau. Segala jenis sihir tidak berani. Apalagi perbuatan jahat. guna-guna tersingkir. Api menjadi air. Pencuripun menjauh dariku. Segala bahaya akan lenyap.

Semua penyakit pulang ketempat asalnya. Semua hama menyingkir dengan pandangan kasih. Semua senjata tidak mengena. Bagaikan kapuk jatuh dibesi. Segenap racun menjadi tawar. Binatang buas menjadi jinak. Pohon ajaib, tanah angker, lubang landak, gua orang, tanah miring dan sarang merak.

Kandangnya semua badak. Meski batu dan laut mengering. Pada akhirnya semua slamat. Sebab badannya selamat dikelilingi oleh bidadari, yang dijaga oleh malaikat, dan semua rasul dalam lindungan Tuhan. Hatiku Adam dan otakku nabi Sis. Ucapanku adalah nabi Musa.

Nafasku nabi Isa yang teramat mulia. Nabi Yakup pendenganranku. Nabi Daud menjadi suaraku. Nabi Ibrahim sebagai nyawaku. Nabi sulaiman menjadi kesaktianku. Nabi Yusuf menjadi rupaku. Nabi Idris menjadi rupaku. Ali sebagai kulitku. Abubakar darahku dan Umar dagingku. Sedangkan Usman sebagai tulangku.

Sumsumku adalah Fatimah yang amat mulia. Siti fatimah sebagai kekuatan badanku. Nanti nabi Ayub ada didalam ususku. Nabi Nuh didalam jantungku. Nabi Yunus didalam otakku. Mataku ialah Nabi Muhamad. Air mukaku rasul dalam lindungan Adam dan Hawa. Maka lengkaplah semua rasul, yang menjadi satu badan.

TENTANG KAMI

Kami bergerak di bidang PENJUALan BAHAN-BAHAN SETEMPEL. Dimana BAHAN-BAHAN SETEMPEL ini KAMI PASARKAN DENGAN HARGA GLOSIR,DAN KAMI TAWARKAN DENGAN HARGA PALING MURAH DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH,
Karena banyaknya permintaan dari PEMBIKIN SETEMPEL YANG ADA DI WILAYAH PANGKALANBUN,Dan sekitarnya maka pada PERTENGAHAN Thn 2008 LALU kami Berfikir DAN INGIN MENGEMBANGKAN USAHA PENJUALAN BAHAN-BAHAN SETEMPEL DENGAN HARGA PALING MURAH SE-KALIMANTAN, dan di bulan oktober Thn 2010 kami merasa menemukan TUAN TAKUR yang bisa di ajak kompromi dalam penjualan BAHAN-BAHAN SETEMPEL DENGAN Harga paling MURAH SE_ KALIMANTAN.
Visi dan Misi
Visi :
Menjadi yang terdepan dalam PEMASARAN BAHAN-BAHAN SETEMPEL dan memberikan layanan purna jual yang dapat diandalkan setiap pelanggan.
Misi :
*Kami selalu memberikan solusi di bidang PENJUALAN BAHAN-BAHAN SETEMPEL.
*Kami selalu memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan, dari segi spesifikasi BAHAN maupun HARGA.
*Kami selalu memberikan Sedikit Pengarahan bagi setiap pelanggan agar dapat
menggunakan bahan-bahan SETEMPEL sesuai dengan prosedur,
*Memberikan layanan PEMESANAN yang baik sehingga pelanggan
kami dapat dengan nyaman Dlm PEMESANAN BAHAN-BAHAN SETEMPEL.
KAMI JUGA MELAYANI PEMBUATAN SEPANDUK, BALEHO, ONE WAY, UNDANGAN, DUPLIKAT KUNCI/KONTAK,BAHKAN PLAT NOMOR MOTOR DAN MOBIL Dan sebagainya

FAEDAH PUASA DAWUD

Didalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al ‘Ash bahwa dia pernah mengabari Rasulullah saw dan beliau saw pun berkata kepadanya,”Sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud. Dia (Daud) tidur seperdua malam, bangun di sepertiganya, tidur lagi di seperenamnya dan berpuasa sehari serta berbuka sehari.” (HR. Bukhori)

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Ash berkata,”Aku memberitahu Rasulullah saw bahwa aku mengatakan,’Demi Allah aku akan puasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku.’ Maka Rasulullah saw berkata kepadanya,’Apakah kamu yang mengatakan,’Demi Allah aku akan berpuasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku.’ Aku mengatakan,’Sungguh aku yang mengatakannya.’ Beliau bersabda,’Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk itu maka berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Berpuasalah tiga hari dalam sebulan maka sesungguhnya suatu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang sepertinya dan hal itu seperti berpuasa sepanjang masa.’ Aku mengatakan,’Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu wahai Rasulullah.’ Beliau saw bersabda,’Berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari.’ Aku mengatakan,’Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu.’ Beliau bersabda,’Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Ini adalah puasa Daud dan ini puasa yang paling baik.’ Aku mengatakan,’Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda,’Tidak ada yang lebih utama darinya.” (HR. Bukhori)

Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi saw dan berkata,”Wahai Rasulullah bagaimana anda berpuasa?’ maka Rasulullah saw pun marah terhadap perkataan oang itu. Tatkala Umar melihat hal itu, dia berkata,’Kami telah rela Allah sebagai Tuhan kami, islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai nabi kami. Kami berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah da kemarahan Rasul-Nya.’ Kemudian orang itu berkata,’Wahai Rasulullah bagai dengan orang yang berpuasa sepanjang masa?’ Beliau bersabda,’Tidak ada puasa dan tidak ada berbuka.’—Musaddad berkata (terhadap kalimat ini),”Tidak berpuasa dan tidak pula berbuka.’ Atau,’tidak berpuasa dan tidak berbuka.’ disini Ghoilan merasa ragu—. Orang itu berkata lagi,’Wahai Rasulullah bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka sehari?’ beliau saw bersabda,’adakah orang yang menyaggupi hal itu?’ Orang itu berkata,’Wahai Rasulullah bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka sehari.’ Beliau saw menjawab,’itu adalah puasa Daud.’ Orang itu berkata,’Wahai Rasulullah bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari.’ Dia berkata lagi,’aku berharap bahwa aku menyanggupinya.’ Kemudian Rasulullah saw bersabda,’(berpuasa) tiga hari dalam sebulan dan dari ramadhan hingga ramadhan maka ini (sama) dengan berpuasa sepanjang masa. Berpuasa pada hari arafah dan aku meyakini bahwa disisi Allah hal ini akan menghapuskan (dosa) setahun sebelumnya.” (HR. Abu Daud)

Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa hadits ini adalah nash tentang berpuasa sehari dan berbuka sehari lebih utama dari berpuasa sepanjang masa. Dan seandainya berpuasa sepanjang masa itu disyariatkan dan dianjurkan maka pasti ia akan banyak dilakukan sehingga menjadi yang paling utama..

Beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah saw telah mengabarkan,”Bahwa puasa yang disukai Allah adalah puasa Daud dan sholat malam yang disukai Allah adalah sholat malam Daud.’ Dan beliau saw mengabarkannya sekaligus kemudian beliau saw menafsirkannya,”Dia (Daud) tidur seperdua malam, bangun pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari.” (HR. Bukhori Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa Allah menyukainya karena sifat ibadah tersebut. Di sela-sela puasa dan sholat malamnya terdapat istirahat yang dengannya akan menguatkan badan dan membantunya untuk menunaikan hak-haknya. (Aunul Ma’bud juz VII hal 56)

Al Hafizh mengatakan bahwa sekelompok ulama termasuk al Mutawalli dari madzhab Syafi’i berpendapat bahwa puasa Daud lebih utama adalah sesuatu yang tampak jelas didalam hadits tersebut. Dan dari segi artinya juga menunjukkan hal demikian karena puasa sepanjang masa terkadang mengabaikan berbagai hak-haknya dan siapa yang terbiasa dengannya maka ia akan memberatkannya bahkan melemahkan keinginannya untuk makan, tidak terlalu berminat untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan dan minuman di siang hari dan akan memenuhi kebutuhan makan dan minumnya di malam hari sehingga menambah kebiasaan baru yang berbeda dengan orang yang puasa sehari dan berbuka sehari karena puasa ini memindahkannya dari berbuka kepada puasa dan dari berpuasa kepada berbuka. (Tuhfatul Ahwadzi juz III hal 312)

Adapun faedah dari puasa Daud tidaklah berbeda dengan faedah dari puasa-puasa lainnya sebagaiman telah banyak dibahas dan dikaji oleh banyak pakar kesehatan yang bersumber dari hadits Rasulullah saw,”Berpuasalah kalian maka kalian (akan) sehat.” (HR. Thabrani)

Sedangkan keutamaannya, sebagaimana diutarakan oleh Rasulullah saw bahwa puasa Daud adalah puasa yang paling utama. Ia lebih utama dari pada puasa tiga hari dalam sebulan yang pahalanya seperti puasa sepanjang masa. Ia lebih utama juga dari puasa arafah yang ganjarannya adalah dihapuskan seluruh dosa kecilnya selama setahun sebelumnya. Meskipun tidak dijelaskan secara definif didalam hadits-haditsnya tentang ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang melakukan puasa Daud ini.

Jumat, 04 Februari 2011

Yasser Al-Mazroyee
Download MP3

1
Al-Fatihah


2
Al-Baqarah


3
Al-Imran


4
An-Nisa


5
Al-Ma`idah


6
Al-An'am


7
Al-A'raf


8
Al-Anfal


9
At-Taubah


10
Yunus


11
Hood


12
Yusuf


13
Ar-Ra'd


14
Ibrahim


15
Al-Hijr


16
An-Nahl


17
Al-Isra


18
Al-Kahf


19
Maryam


20
Ta­Ha


21
Al-Anbiya


22
Al-Hajj


23
Al-Mu'minun


24
An-Nur


25
Al-Furqan


26
Ash-Shu'ara


27
An-Naml


28
Al-Qasas


29
Al-'Ankabut


30
Ar­Room


31
Luqman


32
As­Sajdah


33
Al­Ahzab


34
Saba


35
Fatir


36
Ya­Sin


37
As-Saffat


38
Sad


39
Az-Zumar


40
Ghafir


41
Fussilat


42
Ash-Shura


43
Az-Zukhruf


44
Ad-Dukhan


45
Al-Jathiya


46
Al-Ahqaf


47
Muhammad


48
Al-Fath


49
Al-Hujurat


50
Qaf


51
Az-Zariyat


52
At-Tur


53
An-Najm


54
Al-Qamar


55
Ar-Rahman


56
Al-Waqi'ah


57
Al-Hadid


58
Al-Mujadilah


59
Al-Hashr


60
Al-Mumtahinah


61
As-Saff


62
Al-Jumu'ah


63
Al-Munafiqun


64
At-Taghabun


65
At-Talaq


66
At-Tahrim


67
Al-Mulk


68
Al-Qalam


69
Al-Haqqah


70
Al-Ma'arij


71
Nooh


72
Al-Jinn


73
Al-Muzzammil


74
Al-Muddaththir


75
Al-Qiyamah


76
Al-Insan


77
Al-Mursalat


78
An-Naba


79
An-Nazi'at


80
Abasa


81
At-Takwir


82
Al-Infitar


83
Al-Mutaffifin


84
Al-Inshiqaq


85
Al-Buruj


86
At-Tariq


87
Al-A'la


88
Al-Ghashiyah


89
Al-Fajr


90
Al-Balad


91
Ash-Shams


92
Al-Lail


93
Ad-Duha


94
Ash-Sharh


95
At-Tin


96
Al-'Alaq


97
Al-Qadr


98
Al-Baiyinah


99
Az-Zalzalah


100
Al-'Adiyat


101
Al-Qari'ah


102
At-Takathur


103
Al-'Asr


104
Al-Humazah


105
Al-Fil


106
Quraish


107
Al-Ma'un


108
Al-Kauthar


109
Al-Kafirun


110
An-Nasr


111
Al-Masad


112
Al-Ikhlas


113
Al-Falaq


114
An-Nas